IMG_4826.JPG
IMG_4677.JPG
IMG_4674.JPG
IMG_4673.JPG
IMG_4672.JPG
IMG_4668.JPG
IMG_4666.JPG
IMG_4656.JPG
IMG_4652.JPG
IMG_4651.JPG
IMG_4648.JPG
IMG_4644.JPG
IMG_4643.JPG
IMG_4636.JPG
IMG_4633.JPG
IMG_4622.JPG

Διαχείριση πράσινων οργανικών υλών

 

Υπηρεσίες  τεχνογνωσίας για διαχείριση στο χώρος σας

Προσφέρουμε τεχνογνωσία και λύσεις χαμηλού κόστους στην διαχείριση των μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων με συνεχή παρακολούθηση και πιστοποίηση τελικού προϊόντος.


Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουμε:
Δημοτικές επιχειρήσεις - βιολογικοί καθαρισμοί, λυματολάσπες, Ξενοδοχειακές μονάδες- ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων, λάσπες , κλαδέματα, φύλλα κ.α, Αγροτικές μονάδες, θερμοκήπια -υπολείμματα ογκώδη οργανικά για ανακύκλωση μετά το πέρας παραγωγής


Ιδιώτες- με ογκώδη οργανικά απόβλητα κήπου

                 Ιδανικά  Προϊόντα για την Βιολογική & Συμβατική Γεωργία, Κηπευτική & Ανθοκομική

                                                Εμπλουτίζουν με Θρεπτικά &  Αναζωογονούν το Έδαφος