ΠΡΟΣΦΟΡΑ/OFFER

Βιολογικό κομπόστ από φύκια

Posidonia ® 40lt

με την αγορά δύο(2)παλετών(120 σακιά)

"Βιολογικό κομπόστ Posidonia40lt"

έχετε & μια παλέτα (60 σακιά) δώρο

 

 bay two(2) palets (120 pieces)

"Posidonia sea grass organic compost (40lt)"

 get one palet(60 pieces) for free            

                 Ιδανικά  Προϊόντα για την Βιολογική & Συμβατική Γεωργία, Κηπευτική & Ανθοκομική

                                                Εμπλουτίζουν με Θρεπτικά &  Αναζωογονούν το Έδαφος