Διαχείριση πράσινων οργανικών υλών

 

Υπηρεσίες  τεχνογνωσίας για διαχείριση στο χώρος σας

Προσφέρουμε τεχνογνωσία και λύσεις χαμηλού κόστους στην διαχείριση των μη επικίνδυνων οργανικών αποβλήτων με συνεχή παρακολούθηση και πιστοποίηση τελικού προϊόντος.


Επιχειρήσεις που αναλαμβάνουμε:
Δημοτικές επιχειρήσεις - βιολογικοί καθαρισμοί, λυματολάσπες, Ξενοδοχειακές μονάδες- ανακύκλωση οργανικών υπολειμμάτων, λάσπες , κλαδέματα, φύλλα κ.α, Αγροτικές μονάδες, θερμοκήπια -υπολείμματα ογκώδη οργανικά για ανακύκλωση μετά το πέρας παραγωγής


Ιδιώτες- με ογκώδη οργανικά απόβλητα κήπου

                 Ιδανικά  Προϊόντα για την Βιολογική & Συμβατική Γεωργία, Κηπευτική & Ανθοκομική

                                                Εμπλουτίζουν με Θρεπτικά &  Αναζωογονούν το Έδαφος